Material per al Professor

MATERIAL PER AL PROFESSOR.docx

GUIA  DE REALITZACIÓ DE GRÀFIQUES AMB L’EXCEL

Aquí volem fer algunes consideracions a l’hora de realitzar les gràfiques amb l’Excel.

Format de l’eix de les abscisses

Per a qualsevol variable, en l’eix de les abscisses hi tindrem, evidentment, les dates (del 14 al 22 de juny). Si fem la gràfica directament, l’Excel llegirà les dates per blocs i obtindrem una gràfica com la següent:

Imatge

Per tal d’obtenir una gràfica amb totes les dades representades, que és el què ens interessa, cal clicar  amb el botó dret sobre les dades de l’eix de les abscisses i seleccionar “dar formato a eje”

Imatge

 

Seguidament, en el menú que se’ns obre seleccionarem “opciones de eje” i clicarem en “eje de texto”.

Imatge

D’aquesta manera obtindrem la gràfica desitjada:

Imatge


 

Comparar dues variables

A vegades per comparar dues variables de diferents unitats amb Excel ens cal utilitzar dos eixos, anem a explicar breument com fer-ho.

Utilitzarem d’exemple el gràfic que relaciona la temperatura de l’aigua a 20 metres de profunditat amb la pressió atmosfèrica a la boia.

Primerament seleccionem la columna amb les dates i la columna de la temperatura i triarem fer un gràfic de línies.

Obtindrem el següent gràfic.

Imatge

 

Seguidament clicarem el botó dret del ratolí sobre del gràfic i escollirem “seleccionar datos”

Imatge

D’aquesta manera agregarem una nova sèrie, en aquest cas la pressió atmosfèrica.

Imatge

 

Seleccionarem el nom de la nova  sèrie i el rang de valors.

Imatge

 

I obtindrem una gràfica com la següent on les variacions de pressió són tant petites comparades amb les de temperatura que fa que no les puguem correlacionar.

Imatge

Finalment ens cal afegir un eix secundari en l’eix d’ordenades per poder apreciar les variacions de la pressió. Cliquem amb el botó dret sobre una de les línies de la gràfica (en aquest cas la vermella) i seleccionem “dar formato a sèrie de datos” i amb el menú que ens apareix seleccionem “eje secundario”.

Imatge

Imatge

Així haurem obtingut la gràfica desitjada.

Imatge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s